Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng độ giãn của vải dệt kim đến công đoạn thiết kế sản phẩm dệt kim
Authors: Vũ Phương Thảo
Advisor: Chu Diệu Hương
Keywords: Dệt kim; Vải; Thiết kim
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về vải dệt kim. Khảo sát xác định các thông số công nghệ vải, độ dãn vải dệt kim, thay đổi kích thước vải sau giặt, thiết kế bộ quần áo thể thao nữ có tính đến độ co dọc, giãn ngang và co giãn sau giặt của vải dệt kim. Kết quả nghiên cứu và bàn luận.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15010
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254582.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254582-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 376,71 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.