Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống cỡ số quần áo và nghiên cứu đặc điểm kích thước hình thái của trẻ em tiểu học địa bàn thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Advisor: Phan Thanh Thảo
Keywords: Nhân trắc học; Nghiên cứu; Quần áo; Kích thước
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu tổng quan về quá trình phát triển nhân trắc trên thế giới và Việt Nam. Nghiên cứu xây dựng hệ thống cỡ số quần áo trẻ em trên thế giới và Việt Nam. Đặc điểm kích thước hình thái của trẻ em tiểu học. Khảo sát nhân trắc và xây dựng hệ thống cơ số quần áo trẻ em tiểu học trên địa bàn Hà Nội. Xây dựng các đặc trưng kích thước hình thái và quy luật phát triển cơ thể của trẻ em tiều học trên địa bàn Hà Nội.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15015
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254584.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 5,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254584-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 327,49 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.