Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của Điện lực Gia Lâm
Authors: Đào Xuân Tuyến
Advisor: Nguyễn Đại Thắng
Keywords: Sản xuất; Kinh doanh
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của Điện lực Gia Lâm. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Điện lực Gia Lâm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15018
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105853.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105853-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 119,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105853-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 38,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.