Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất biện pháp nhằm cải thiện chỉ tiêu tổn thất và giá bán điện bình quân điện năng cho chi nhánh điện Hoài Đức
Authors: Phạm Thị Thanh Hà
Advisor: Phạm Cảnh Huy
Keywords: Điện năng; Tiêu thụ; Giá cả
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về tổn thất điện năng và giá bán điện bình quân. Phân tích tình hình tổn thất và thực trạng giá bán điện bình quân tại chi nhánh điện Hoài Đức. Đề xuất một số biện pháp giảm tổn thất điện năng và nâng cao giá bán điện bình quân tại chi nhánh điện Hoài Đức.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15034
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105857.pdf
    Restricted Access
  • Size : 949,71 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105857-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 152,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.