Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số yếu tố thiết bị tới tính liên tục quá trình may công nghiệp
Authors: Nguyễn Chí Công
Advisor: Ngô Chí Dũng
Keywords: May mặc; Thiết bị
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về dây chuyền may công nghiệp và tính liên tục của dây chuyền may. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính liên tục của dây chuyền may công nghiệp. Một số công trình nghiên cứu, các hướng nghiên cứu. Nội dung, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát và kết quả nghiên cứu thực nghiệm.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15053
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254719.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254719-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 162,38 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.