Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế bài giảng lý thuyết môn máy điện theo hướng dạy học nêu vấn đề tại trường Cao đẳng công nghiệp Việt - Hung
Authors: Khuất Quỳnh Trai
Advisor: Đặng Danh Ánh
Keywords: Máy điện; Bài giảng
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu. Đánh giá thực trạng việc giảng dạy môn máy điện tại Trường Cao đẳng công nghiệp Việt - Hung. Thiết kế một số bài giảng lý thuyết môn máy điện theo hướng dạy học nêu vấn đề
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15065
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254731.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 807,55 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254731-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 125,07 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.