Thông tin tài liệu


Title: Xử lý tín hiệu áp dụng trong phát thanh số
Authors: Nguyễn Xuân Trường
Advisor: Nguyễn Quốc Trung
Nguyễn Phương
Keywords: Mã hoá; Phát thanh số; Xử lý tín hiệu
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu về mã hoá dải con. Mã hoá dải con đa phân dải tuyệt đối và mã hoá dải con đa phân giải tuyetẹ đối 3 kênh SBC(642) và 4 kênh SBC(12642). Ứng dụng của SBC632 và SBC 12542 trong phát thanh số
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Kỹ thuật mật mã
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15079
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139884.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.