Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu điều kiện công nghệ thích hợp để công nhận cephalosporrin từ Acremonium Chrysogenum
Authors: Hồ Tuyên
Advisor: Lê Gia Hy
Hoàng Đình Hoà
Keywords: Kháng sinh
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Xác định đặc điểm sinh học, đặc điểm nuôi cấy nấm A Chrysogenum. Nghiên cứu sự biến động tự nhiên về hoạt tính kháng sinh của nấm A Chrysogenum. Đột biến và chọn lọc biến chủng sinh tổng hợp CPC cao. Lựa chọn môi trường nhân giống thích hợp cho sinh khối cao. Nghiên cứu điều kiện thích hợp cho lên men sinh tổng hợp CPC và tối ưu hoá môi trường lên men tổng hợp CPC sử dụng các nguồn nhiên liệu có sẵn trong nước để sản xuất. Nghiên cứu lên men có bổ sung cơ chất nhằm tăng lượng CPC. Một số điều kiện tách chiết CPC và so sánh chế phẩm CPC thu đưwcj với chế phẩm CPC chuẩn
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15084
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139893.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 4,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.