Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp dự báo tổn thất điện năng tính toán cho đường dây siêu cao áp 500kV tại Việt Nam
Authors: Trần Nam Trung
Advisor: Nguyễn Lân Tráng
Keywords: Điện năng; Tổn thất
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu hiện trạng sơ đồ và chế độ làm việc của hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2006-2010, chế độ làm việc của đường dây siêu cao áp, tổn thất công suất và tổn thất điện năng - hiệu suất tải điện của đường dây SCA, phương pháp dự báo tổn thất điện năng trong lưới điện - tính toán cho đường dây SCA 500kV tại Việt Nam.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15100
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208526.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208526-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 327,92 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.