Thông tin tài liệu


Title: Xác định giá trị doanh nghiệp điện lực Hà Tĩnh phục vụ tiến trình cổ phần hoá công ty điện lực 1
Authors: Phạm Thị Trang
Advisor: Nguyễn Minh Duệ
Keywords: Điện năng; Cổ phần hoá
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Thực trạng về hoạt động SXKD của tổng công ty điện lực 1. Cổ phần hoá doanh nghiệp và xác định giá trị doanh nghiệp điện lực trực thuộc công ty điện lực 1 - Điện lực Hà Tĩnh.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kinh tế năng lượng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15110
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208542.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208542-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 245,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.