Thông tin tài liệu


Title: Hoạch định chiến lược phát triển điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2015
Authors: Võ Khắc Thế Hùng
Advisor: Nguyễn Đại Thắng
Keywords: Điện năng; Chiến lược phát triển
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chiến lược và quản lý chiến lược; phân tích chiến lược và hoạch định chiến lược phát triển điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2015.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15118
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 207823.pdf
      Restricted Access
    • Size : 983,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.