Thông tin tài liệu


Title: Tối ưu hóa hệ thống tách hỗn hợp nhiều cấu tử etanol - nước và các tạp chất nhận được bằng phương pháp lên men
Authors: Cao Thị Mai Duyên
Advisor: Nguyễn Hữu Tùng
Keywords: Công nghệ hoá học; Lên men; Tối ưu hoá
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Xây dựng và kiểm chứng mô hình tổng quát của tháp chưng luyện dùng để tách hỗn hợp nhiều cấu tử. Ứng dụng mô hình để nghiên cứu hành vi, chế độ tách hợp lý và lộ trình tách hỗn hợp lỏng của các cấu tử trong tháp chưng luyện hỗn hợp nhiều cấu tử
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15136
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139908.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 3,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.