Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát nguồn nguyên liệu, nghiên cứu nâng cao hiệu suất tách chiết và chất lượng Rutin từ nụ hoa hoè Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Thu Huyền
Advisor: Phạm Văn Thêm
Phan Đình Châu
Keywords: Hoa hoè; Rutin; Chiết xuất
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nụ hòe, rutin ở Việt Nam và thế giới. Nêu nguyên vật liệu, thiết bị, phương pháp nghiên cứu quá trình trích ly rutin. Đánh giá trữ lượng và chất lượng nụ hòe Việt Nam, nghiên cứu công nghệ trích ly rutin chất lượng cao, nghiên cứu công nghệ tinh chế rutin...
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Quá trình và thiết bị Công nghệ Hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15137
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139910.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 5,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139910-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 669,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.