Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tua bin tia nghiêng phục vụ phát triển thuỷ điện nhỏ ở Việt Nam
Authors: Phùng Hồng Tuấn
Advisor: Võ Sỹ Huỳnh
Nguyễn Thế Mịch
Keywords: Tua bin; Tua bin tia nghiêng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Bằng lý thuyết và thực nghiệm, luận án đưa ra phương pháp nghiên cứu tối ư hoá biên dạng vòi phun tua bin tia nghiêng, xác định được mối quan hệ hình học gữa các bộ phanạ quan trọng trong tua bin tia nghiêng và vòi phun và bánh công tác. tạo ra một kiểu tua bin tia nghiêng mới có hiệu suất cao, phạm vi làm việc rộng làm cơ sở để thiết kế, chế tạo tua bin tia nghiêng phục vụ phát triển thuỷ điện nhỏ ở Việt Nam
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Máy và tự động thủy khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15138
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139911.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139911-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 895,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.