Thông tin tài liệu


Title: Ảnh hưởng của điều kiện nguội trong khuôn cát tới quá trình đông đặc của vật đúc /
Authors: Phạm Mai Khánh
Advisor: Đinh Quảng Năng
Đào Hồng Bách
Keywords: Vật đúc
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu tương tác nhiệt trong hệ vật đúc/ khuôn đúc với sự tham gia của áp suất bên ngoài ảnh hưởng tới quá trình đông đặc của vật đúc : Sự phân bố nhiệt độ trong hệ khuôn/ vật đúc có và không có mặt của môi trường chân không, thông số đông đặc xác định dựa vào trường nhiệt độ giải theo mạng sai phân có thí nghiệm đôí chứng, cơ tính và tổ chức tế vi của vật đúc, cơ chế đông đặc của hợp kim đúc.
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ vật liệu vô cơ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15139
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139913.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 4,82 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139913-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.