Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khả năng phân huỷ Hydrocarbon thơm và các gen chức năng của một số tập đoàn vi khuẩn
Authors: Nguyễn Ngọc Bảo
Advisor: Đặng Thị Cẩm Hà
Đặng Thị Thu
Keywords: Hydrocarbon; Phân huỷ sinh học
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu khả năng phân huỷ Hydrocarbon(HC) thơm của một số tập đoàn vi sinh vật tại một số hệ thống xử lí và khu vực ô nhiễm chất này. Xây dựng kỹ thuật quan trắc quá trình phân huỷ HC thơm bằng định lượng gen chức năng đóng vai trò quan trọng như là gen chỉ thị của quá trình phân huỷ dựa trên kĩ thuật sinh học phân tử nhằm điều khiển nâng cao hiệu quả công nghệ làm sạch loại hình ô nhiễm này.
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ sinh học thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15146
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139915.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139915-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 929,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.