Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sấy bơm nhiệt tuần hoàn kín để nâng cao chất lượng một số rau quả Việt Nam
Authors: Phạm Anh Tuấn
Advisor: Lê Nguyên Đương
Chu Văn Thiện
Keywords: Rau quả; Sấy
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Xây dựng cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ sấy bơm nhiệt tuần hoà kín nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cho một số rau quả Việt Nam. Đề ra mô hình thiết bị thí nghiệm sấy bơm nhiệt thích hợp với đối tượng rau quả dạng thái lát và quy trình công nghệ sấy tối ưu
Description: Luận án tiến sĩ kỹ thuật - Chuyên ngành Công nghệ bảo quản, sơ chế nông lâm sản sau thu hoạch
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15147
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139916.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,92 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139916-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.