Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc trưng chuyển động và truyền nhiệt của lớp tầng sôi khi khí hóa trấu trong lò tầng sôi tuân hoàn các hạt trơ
Authors: Trần Ngọc Tân
Advisor: Nguyễn Minh Tuyển
Hà Thị An
Keywords: Tầng sôi; Trao đổi nhiệt
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ, thiết bị và thiết bị khí hóa. Phương pháp lập mô hình thống kê. Phương pháp lập mô hình vật lý. Các phản ứng, điều kiện công nghệ và hướng quá trình xảy ra khi khí hóa trấu. Cơ sở thủy động và chuyền nhiệt của lớp sôi có các hạt trơ....
Description: Luận án tiến sĩ - chuyên ngành quá trình và thiết bị công nghệ hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15148
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139917.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139917-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 499,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.