Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật cấp phát kênh động cho mạng thông tin di động sử dụng công nghệ MIMO-OFDMA
Authors: Nguyễn Quốc Khương
Advisor: Nguyễn Quốc Trung
Nguyễn Văn Đức
Keywords: Kênh vô tuyến; Mạng di động; Công nghệ OFDMA
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về kênh vô tuyến. Tiền mã hóa cho hệ thống MIMO-OFDMA. Cấp phát kênh cho mạng di động dùng công nghệ OFDMA và mạng di động dùng công nghệ MIMO-OFDMA
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) Ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15151
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139921.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139921-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 614,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.