Thông tin tài liệu


Title: Các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Ban quản lý dự án I Bộ giao thông vận tải
Authors: Chu Xinh Nhã
Advisor: Ngô Trần Ánh
Keywords: Tài chính; Quản lý
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày khái quát hoá một số vấn đề cơ bản về quản lý tài chính dự án xây dựng công trình giao thông; thực trạng quản lý tài chính dự án và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính dự án của Ban quản lý dự án I. Kiến nghị đưa ra: cần giải phóng mặt bằng; nâng cao chất lượng khâu xác định chủ trương đầu tư; cần có các quy định chế tài cần thiết để nâng cao trách nhiệm của tư vấn đầu tư, cơ quan thẩm định dự án, chủ dự án, tư vấn giám sát; đấy nhanh công tác thẩm tra, phê duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư đối với dự án hoàn thành.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15160
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 207834.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 207834-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 65,57 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.