Thông tin tài liệu


Title: Bảo vệ các đường dây tải điện có đặt thiết bị bù dọc
Authors: Lê Thành Doanh
Advisor: Trần Đình Long
Keywords: Dây tải điện; Hệ thống điện; Thiết bị bù dọc
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tình hình phát triển các hệ thống tải điện có bù dọc trên thế giới và trong nước. Vai trò và chế độ làm việc của thiết bị bù dọc. Bảo vệ các thiết bị bù dọc. Bảo vệ những đường dây bù dọc
Description: Luận văn thạc sĩ- Chuyên ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15170
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128337.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 725,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.