Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của công ty truyền tải điện 1 - Tổng công ty điện lực Việt nam
Authors: Thái Minh Thắng
Advisor: Đỗ Văn Phức
Keywords: Điện năng; Nhân lực; Giải pháp
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về chất lượng nhân lực của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng chất lượng nhân lực của công ty truyền tải điện 1 và đề xuất một số giải pháp nâng cao.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kinh tế năng lượng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15182
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208537.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 979,57 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208537-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 35,92 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.