Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý dự án các công trình điện của Tổng công ty điện lực Việt Nam
Authors: Bùi Lê Cường
Advisor: Nguyễn Minh Duệ
Keywords: Điện năng; Dự án
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý dự án đầu tư các công trình điện; phân tích tình hình quản lý dự án đầu tư các công trình điện thuộc Tổng công ty điện lực Việt Nam từ trước đến nay và đưa ra các giải pháp.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Kinh tế năng lượng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15186
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 208545.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,67 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.