Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển kỹ thuật DNA Macroarray nhằm phát hiện nhanh tính kháng rifampicin và isoniazid ở vi khuẩn lao
Authors: Nguyễn Văn Duy
Advisor: Đặng Thị Thu
Tô Kim Anh
Keywords: Công nghệ sinh học; Vi khuẩn lao
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khảo sát các đột biến liên quan đến tính kháng isoniazid và rifampicin trên các chủng vi khuẩn lao. Xây dựng quy trình kỹ thuật DNA macroarray phát hiện nhanh vi khuẩn lao kháng isoniazid và rifampicin có độ nhạy và độ đặc hiệu quả.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) Ngành Công nghệ sinh học thực phẩ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15253
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139926 -TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 973 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139926.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,65 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.