Thông tin tài liệu


Title: Về giải thuật điều khiển hình động học máy PSK trong gia công bề mặt phức tạp
Authors: Nguyễn Hồng Thái
Advisor: Phan Văn Đồng
Keywords: Gia công tinh; Máy phay
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về gia công bề mặt phức tạp trên máy phay CNC nhiều trục và ứng dụng robot song song trong gia công. Đường dụng cụ trong gia công bề mặt phức tạp trên máy phay CNC nhiều trục. Xác định thông số điều khiển và sai số định vị, định hướng trục dụng cụ trong máy phay CNC 5 trục. Thuật toán điều khiển hình động học máy phay CNC nhiều trục PSK trong gia công.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) Ngành Thiết bị và hệ thống điều khiển tự động
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15254
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 139927.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 9,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.