Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp các chất hoạt động bề mặt để xử lý chất rắn bẩn dạng béo và dầu mỡ trên vải sợi
Authors: Đậu Anh Dũng
Advisor: Đinh Thị Ngọ
Keywords: Chất tẩy rửa; Chất bẩn
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu tính chất hóa lý bề mặt vải sợi, tổng hợp các hoạt chất hoạt động bề mặt và chất tẩy rửa có dạng anion, không ion có hoạt tính cao tẩy rửa dầu mỡ, các chất bẩn dạng béo trên vải sợi từ dầu thông sunfat hóa và hydrat hóa. Tìm ra các điều kiện tốt nhất đề xử lý tẩy sạch dầu mỡ trên vải sợi.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) Ngành Hóa dầu và xúc tác hữu cơ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15255
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139929.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 5,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139929-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.