Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của rung động đến chất lượng của chi tiết khi mài phẳng
Authors: Phùng Xuân Sơn
Advisor: Trần Văn Địch
Phan Bùi Khôi
Keywords: Gia công; Mài bằng
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quá trình mài, rung động và ảnh hưởng của nó đến các thông số của quá trình mài. Xây dựng phương pháp và hệ thống trang thiết bị thực nghiệm, đồng thời nghiên cứu ảnh hưởng của rung động đến chất lượng của chi tiết mài phẳng.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15257
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139931.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 7,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139931-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 988,23 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.