Thông tin tài liệu


Title: Cảm biến khí dạng màng trên cơ sở vật liệu ôxít bán dẫn cấu trúc nano
Authors: Đặng Thị Thanh Lê
Advisor: Nguyễn Đức Chiến
Đặng Đức Vượng
Keywords: Cảm biến khí; Vật liệu nano TiO2
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày vật liệu nano TiO2 và các phương pháp chế tạo. Hạt, dây nano TiO2 và đặc trưng nhạy khí. Linh kiện cảm biến khí và công nghệ chế tạo.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) Ngành Vật liệu điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15259
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139933.PDF
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 10,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139933-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,45 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.