Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến năng suất và chất lượng bề mặt khi gia công bằng phương pháp cắt dây tia lửa điện
Authors: Vũ Quang Hà
Advisor: Nguyễn Trọng Bình
Keywords: Gia công; Tia lửa điện
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về gia công tia lửa điện. Máy cắt dây và các thông số điều chỉnh trong quá trình gia công. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ khi gia công bằng phương pháp cắt dây tia lửa điện.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15269
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208589.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 9,57 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208589-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 59,74 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.