Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu một số phương pháp thiết kế và gia công với sự trợ giúp của máy tính
Authors: Nguyễn Song Bình
Advisor: Nguyễn Huy Ninh
Keywords: Thiết kế; Gia công; Phương pháp
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày mô hình hình học chi tiết. Sản xuất tích hợp. Sản xuất đúng lúc. Các kết luận.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15270
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208590.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208590-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 50,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.