Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng chi tiết gia công bằng phương pháp tia lửa điện
Authors: Nguyễn Đình Đại
Advisor: Tăng Huy
Keywords: Gia công; Chi tiết; Chất lượng
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về gia công tia lửa điện tình hình nghiên cứu và sử dụng. Nghiên cứu bản chất của phương pháp gia công bằng tia lửa điện. Các thông số điều chỉnh quá trình xung điện. Hệ thống thí nghiệm đánh giá chất lượng bề mặt khi gia công tia lửa điện. Mô hình hoá quá trình gia công bằng tia lửa điện.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15274
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208597.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 764,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208597-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 77,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.