Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp không tiếp xúc đo Profin bề mặt chi tiết cơ khí bằng đầu dò quang học hoạt động theo nguyên lý tự động bù sai lệch hội tụ
Authors: Ngô Ngọc Anh
Advisor: Nguyễn Tiến Thọ
Vũ Khánh Xuân
Keywords: Phương pháp đo; Thiết bị đo quang học
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nhám bề mặt và phương pháp đo nhám. Cơ sở tính toán thiết kế đầu dò không tiếp xúc đo profin bề mặt hoạt động theo nguyên lý tự động bù sai lệch hội tụ. Một số ảnh hưởng tới độ chính xác và độ tin cậy của phương pháp đo profin bề mặt bằng đầu dò laser tự động bù sai lệch hội tụ.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15277
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139938.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 19,91 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139938-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 2,34 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.