Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp định tuyến QoS nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ truyền dữ liệu thời gian thực trên mạng viễn thông hội tụ FMC (Fix-mobile-convergence network)
Authors: Nguyễn Trung Kiên
Advisor: Hồ Anh Túy
Keywords: Mạng FMC (Fix-mobile-convergence network)
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày bài toán định tuyến QoS trên mạng FMC. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu năng giải bài toán Mcop. Giải pháp định tuyến QoS nhằm hạn chế suy giảm chất lượng dịch vụ trên mạng FMC và nâng cao dự trữ QoS cho các phiên liên lạc liên mạng FMC.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) Ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15326
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139939.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139939-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,17 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.