Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển các tham số dao động của kết cấu và ứng dụng
Authors: Bùi Hải Lê
Advisor: Trần Đức Trung
Keywords: Dao động kết cấu
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan các phương pháp giảm dao động có hại của kết cấu. Tối ưu tần số riêng của kết cấu dựa trên nguyên lý cực đại pontryagin. Điều khiển chủ động kết cấu dựa trên lý thuyết mở và đại số gia tử.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) Ngành Cơ học vật thể chất rắn
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15327
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139940.PDF
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139940-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 935,63 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.