Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả kinh tế, chất lượng điện áp và độ tin cậy trong quy hoạch lưới điện trung áp
Authors: Nguyễn Đức Hạnh
Advisor: Nguyễn Lân Tráng
Keywords: Mạng điện
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu phát triển các phương pháp tính toán kinh tế, kỹ thuật trong bài toán quy hoạch phát triển lưới điện trung áp để giải quyết các vấn đề như chuyển đổi cấp điện áp hợp lý, tính toán lựa chọn cấu trúc lưới điện để nâng cao chất lượng điện áp, độ tin cậy cung cấp điện cho các khách hàng nhằm xây dựng hệ thống cung cấp điện bền vững, hiệu quả.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) Ngành Mạng và Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15328
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139941.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139941-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 921,58 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.