Thông tin tài liệu


Title: Mô phỏng cơ chế khuếch tán "bubbles" trong vật liệu kim loại vô định hình
Authors: Phạm Hữu Kiên
Advisor: Phạm Khắc Hùng
Vũ Văn Hùng
Keywords: Vật liệu vô định hình; Khuếch tán
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu kim loại vô định hình. Phương pháp xây dựng mô hình thống kê hồi phục. Mô phỏng cấu trúc vật liệu vô định hình ở mức độ hồi phục. Khảo sát lỗ trống, cấu trúc đơn giản và mô tả cơ chế khuếch tán vỡ bong bóng trong vật liệu kim loại vô định hình.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) Ngành Vật lý kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15331
Appears in Collections:Ts-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139945.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 5,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139945-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 754,14 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.