Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xác định miền ổn định khi gia công trên máy phay CNC ba trục tốc độ cao
Authors: Phan Văn Hiếu
Advisor: Bành Tiến Long
Hoàng Vĩnh Sinh
Keywords: Máy phay CNC; Gia công
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu cơ sở lý thuyết kết hợp với thực nghiệm quá trình phay CNC tốc độc cao. Đồng thời ứng dụng Matlab để xác định miền ổn định khi gia công trên máy phay CNC ba trục tốc độ cao.
Description: Luận án(Tiến sỹ khoa học) Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15339
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139954.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 6,91 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139954-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 2,18 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.