Thông tin tài liệu


Title: Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng cuối cùng ở Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015 sử dụng phần mềm Simple - E làm công cụ dự báo
Authors: Giao Thị Khánh Ngọc
Advisor: Phạm Thị Thu Hà
Keywords: Điện năng; Tiêu Thụ
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại Học Bách Khoa -Hà Nội
Abstract: Giới thiệu cơ sở lý thuyết về dự báo; phân tích và dự báo nhu cầu tiêu thụ điện cuối cùng ở Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15343
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223259.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223259-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 73,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.