Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống điều khiển giám sát
Authors: Nguyễn Trung Kiên
Advisor: Nguyễn Linh Giang
Keywords: Hệ thống điều khiển; Xử lý thông tin
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu và tổng quanvề hệ thống điều khiển giám sát. Xây dựng phần mềm điều khiển hệ thống. Thiết kế các Modul phần cứng.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15361
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208014.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208014-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 46,83 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.