Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các giao diện kết nối cung cấp khả năng phát triển dịch vụ gia tăng cho mạng thế hệ sau-NEXT GENERATION NETWORK
Authors: Vương Thị Cẩm Vân
Advisor: Trịnh Văn Loan
Keywords: Dịch vụ thông tin; Giao diện; Mạng thông tin
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về mạng NGN với định nghĩa, đặc điểm và các phần tử mạng cùng các giao diện giữa các phần tử đó. Nghiên cứu về tiêu chuẩn các giao diện kết nối cung cấp dịch vụ trong mạng NGN. Nhgiên cứu giải pháp SURPASS của Siement về cung cấp các dịch vụ gia tăng
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15362
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208016.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208016-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 42,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.