Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ mạng truyền dẫn thế hệ mới IP/WDM
Authors: Tiêu Xuân Hùng
Advisor: Đặng Văn Chuyết
Keywords: Kỹ thuật điều khiển; Mạng truyền dẫn; Xử lý thông tin
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về mạng truyền dẫn thế hệ mới hiện nay và xu hướng phát triển tích hợp IP/quang (IP/WDM) trong mạng thế hệ mới. Mô hình liên kết và kiến trúc mạng IP/WDM, kỹ thuật điều khiển mạng trong mạng, điều khiển lưu lượng. Ứng dụng các nghiên cứu lý thuyết để phát triển mạng truyền dẫn thế hệ mới.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15363
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208017.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208017-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 56,06 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.