Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ CDMA2000 1XEV-DO và đề xuất một số giải pháp ứng dụng
Authors: Nguyễn Thái Trường
Advisor: Hà Quốc Trung
Keywords: Công nghệ di động; Dịch vụ thông tin; Thông tin di động
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các ưu điểm của công nghệ CDMA 2000 so với các công nghệ di động khác và xu hướng phát triển lên 3G đáp ứng các nhu cầu chất lượng và dịch vụ của khách hàng. Cấu trúc, cơ chế hoạt động và các điểm mới của CDMA 20001xEV-DO. Giới thiệu về hệ thống mạng CDMA, nêu khó khăn và cách giải quyết. Đề xuất một số giải pháp ứng dụng cụ thể thiết kế một hệ thống CDMA 2000 1xEV-DO tiêu chuẩn.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15367
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208021.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208021-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 72,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.