Thông tin tài liệu


Title: Tối ưu hoá ứng dụng ngân hàng trên nền hệ thống phân tán
Authors: Phan Lê Tuấn
Advisor: Nguyễn Chấn Hùng
Keywords: Hệ thống phân tán; Tính toán; Ứng dụng
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại Học Bách Khoa -Hà Nội
Abstract: Khái quát các mô hình tính toán phân tán và các giải thuật áp dụng trong tính toán phân tán và xử lý các ứng dụng ngân hàng, cụ thể là hệ thống core banking. Sử dụng mô hình thời gian phản hồi tham chiếu xét ảnh hưởng từng thành phần trong hệ thống tính toán phân tán đến chỉ tiêu chất lượng của ứng dụng core banking
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điện tử- Viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15368
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208022.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208022-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 63,07 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.