Thông tin tài liệu


Title: Lập trình SIP cho thiết bị di động bằng Java
Authors: Trần Xuân Thảo
Advisor: Hà Quốc Trung
Keywords: Giao thức; Thiết bị di động; Xử lý thông tin
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu về giao thức điều khiển báo hiệu phiên SIP; về lập trình cho thiết bị di động; nghiên cứu sử dụng bộ công cụ để phát triển các MIDlet; về các giao diện ứng dụng chương trình SIP; lập một chương trình SIP có các chức năng đăng nhập, gọi đến một thiết bị SIP khác, chờ và trả lời cuộc gọi từ một thiết bị SIP khác đến.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15369
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208023-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 62,04 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208023.pdf
    Restricted Access
  • Size : 817,5 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.