Thông tin tài liệu


Title: Quản trị mạng tập trung trên nền WEB sử dụng công nghệ SNMP, CGI và CORBA cho hệ thống cung cấp dịch vụ Digital Subscriber Line ( DSL) của bưu điện Hà nội
Authors: Trần Vĩnh Thanh
Advisor: Hà Quốc Trung
Keywords: Giao thức; Quản trị mạng
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Vấn đề sử dụng công nghệ Web (CGI, CORBA) và công nghệ quản trị truyền thống(SNMP) để theo dõi và quản trị các thiết bị cung cấp dịch vụ DSLAM với mục đích xây dựng một cổng giao tiếp trên nền Web. Tìm hiểu giao thức quản trị mạng SNMP và mô hình quản trị mạng.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15370
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208024.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208024-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 111,67 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.