Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tua bin hướng chéo cánh cố định ứng dụng cho thủy điện nhỏ ở Việt Nam
Authors: Phạm Phúc Yên
Advisor: Lê Danh Liên
Bùi Quốc Thái
Keywords: Tua bin; Thủy điện nhỏ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tua bin hướng chéo. Nghiên cứu lý thuyết tính toán, thiết kế và thử nghiệm mô hình tua bin hướng chéo cánh cố định công suất nhỏ.
Description: Luận án (Tiến sĩ khoa học) Ngành Kỹ thuật máy và thiết bị thủy khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15372
Appears in Collections:Ts-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139957.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 5,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139957-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 819,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.