Thông tin tài liệu


Title: Về một phương pháp điều khiển dự báo thích nghi mờ cho đối tượng phi tuyến bất định
Authors: Trần Quang Tuấn
Advisor: Phan Xuân Minh
Nguyễn Doãn Phước
Keywords: Điều khiển phi tuyến; Phương pháp
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về điều kiện dự báo phi tuyến. Điều khiển dự báo thích nghi mờ. Phương pháp điều khiển dự báo thích nghi mờ cho hệ đa cấu trúc. Các kết luận và kiến nghị.
Description: Luận văn (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Lý thuyết điều khiển và điều khiển tối ưu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15374
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139958.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 576,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139958-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 497,14 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.