Thông tin tài liệu


Title: Chất lượng dịch vụ VPN
Authors: Võ Văn Giáp
Advisor: Nguyễn Xuân Dũng
Keywords: Mạng viễn thông; Dịch vụ; Chất lượng
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại Học Bách Khoa -Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về VPN IPSEC, chất lượng dịch vụ và nghiên cứu thiết kế mô hình QoS cho VPN IPSEC.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15408
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 208088.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.