Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng chỉ thị sinh học tảo cát cho chất lượng nước phục vụ nông nghiệp
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Advisor: Trịnh Quang Huy
Keywords: Tảo silic; Thủy lợi
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Đánh giá hiện trạng và áp lực đối với chất lượng nước các hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn Gia Lâm. Xác định mức độ và biến động đa dạng và phong phú khu hệ tảo cát sống bám tại một số các hệ thống vực điển hình. Đánh giá mối quan hệ giữa thành phần và mật độ khu hệ tảo cát sống bám với chất lượng nước tại hệ thống thủy vực điển hình. Xác định nhóm loài chỉ thị cho quá trình suy giảm chất lượng nước hệ thống kênh mương.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1541
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254472.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254472-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 204,8 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.