Thông tin tài liệu


Title: Mô hình và phương pháp triệt nhiễu trong hệ thống Mimo-OFDM có tính đến ảnh hưởng của tương quan không gian
Authors: Đào Minh Ngừng
Advisor: Nguyễn Quốc Trung
Nguyễn Viết Nguyên
Keywords: Hệ thống thông tin; Nhiễu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan hệ thống thông tin Mimo-OFDM. Đề xuất mô hình nhiễu trong các hệ thống Mimo-OFDM có ảnh hưởng của tương quan không gian. Đề xuất cải tiến thuật toán V-Blast và sơ đồ triệt nhiễu trong hệ thống Mimo-OFDM
Description: Luận văn (Tiến sĩ khoa học) - Ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15412
Appears in Collections:Ts-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 139964.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 5,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 139964-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.